5 Kasım 2016 Cumartesi

Saate baktığınızda 11.11, 22.22 gibi eşzamanlı sayıları görüyorsanız
Bazen saate baktığınızda 11.11, 22.22 gibi saat ve dakika eşleşmesi görürsünüz… Bu hatta zaman zaman çok sık tekrar eder. Evrende hiçbir şey tesadüf değildir ve tesadüf gibi görünen bu durum da aslında sizin için anlamlı bir mesaj olabilir.

Evren matematik sistemi üzerine kuruludur. Evrendeki sonsuz frekansların da matematiksel olarak kodları bulunur.
Bu matematiksel evrensel sistem içinde, Başmelek Mikail’in sayısı 11’dir.
Başmelek Mikail (Mikha’el) Tanrı'nın kendinden ilk yarattığı varlık, ilk melektir. Tanrı’nın dört baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evrenin ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Tanrı’nın yanında yer almıştır.

Başmelek Mikail, Evrenin düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran komutan Başmelektir. Başmelek Mikail Enerjisi de evrendeki olumsuz enerjiyi temizleyen ve nötrleyen en yüksek frekanstır.

(Başmelek Mikail ve Başmelek Mikail Enerjisi ile ilgili bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: http://www.duygusalarinma.com/tr/basmelek-mikail-enerjisi#.WBtgxvmLQb4 )

Dünya’da uyanışı gerçekleştiren, spiritüel konularla ilgilenen ve enerjisini yükselten herkes, uyanışa geçtiği ve yükseliş yolunda ilerlediği için, yol üzerinde kendisinin bu yükselişini ve yolunu destekleyen bir takım işaretler de görecektir. Bu işaretler, bir başka kişiden spiritüel çalışmalarla ilgili bilgiler duymak, bu konuyla ilgilenen kişilerle tesadüfen bir araya gelmek, karşılaşmak, bu konuları konuşmak, kişinin karşısına onun o sırada ilgilendiği konularla ilgili spiritüel kitapların çıkması, ya da o tür bir filme rastlamak ve izlemek gibi pek çok işaret olabilir. İşte, saate baktığı zaman kişinin eş zamanlı sayılara denk gelmesi de bu işaretlerden biridir.

Bu eş zamanlılığı, yükseliş yolunda ilerlerken, meleklerin selamı gibi alabilirsiniz.

Onlar yükseliş yolundaki kişiyi bu yolculuğunda destekler ve ona eşlik ederler… Sonsuz sevgiyle kuşatılmış bir şekilde bizler meleklerimizle yükseliş yolculuğumuzu gerçekleştiririz. Melekler, yükseliş yolculuğunu gerçekleştiren kişiye:

“Bizi daima seninleyiz, seni bu yükseliş yolunda destekliyoruz. Tanrı daima seninle…” derler… Bu mesaj kişi doğrudan duyamayabileceği için de ona farklı farklı sevginin şaşırtıcı yollarıyla iletilebilir.
Siz eğer sık sık saate baktığınızda, tesadüfmüş gibi sürekli aynı sayıları görüyor ve bu eşzamanlılığa tanık oluyorsanız bilin ki doğru yolda ilerliyorsunuz. Melekleriniz sizi destekliyor…

Özellikle 11.11 sayılarını görüyorsanız, “11” Başmelek Mikail’in sayısı olduğu için, enerjinizi yükseltiyorsunuz, yaşam yolunuzda üstlendiğiniz ilahi görevinizi yerine getiriyorsunuz demek olabilir. Bu sizin için güzel bir destek ve onay mesajıdır.

Bugünden itibaren siz o saat eş zamanlılığına tanık olduğunuz zamanlarda, sevgi içinde olduğunuzu, meleklerin daima sizinle olduğunu, koruduklarını, her zaman sevgiyle desteklendiğinizi hatırlayın…

Tanrı daima sizinledir. O’nun görevlendirdiği ışıl ışıl, sonsuz sevgi dolu melekleri de…

Ve seçimi sevgiden yana olan herkes daima korunur, desteklenir…

Işığınızın daima yüksek olması, sevginin sizden tüm dünyaya yayılması dileğiyle…

Sevgiyle,

İpek Cihan Bilgin


İpek Cihan Bilgin’in web sitesi:

http://www.duygusalarinma.com/

Blogtaki tüm yazıların yayın hakları saklıdır
(c) copyright İpek Cihan Bilgin

                                           


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder